Over het congres

CONGRES ‘DE ZICHTBARE HAND’

Donderdag 29 en vrijdag 30 augustus 2019, Universiteit Utrecht

Hoe neoliberaal is Nederland?
Wat is de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse neoliberalisme?

Sinds de financiële crisis van 2008 is de internationale discussie over de houdbaarheid van het neoliberalisme losgebarsten. Het begrip kent vele betekenissen: tegenstanders gebruiken het als scheldwoord, academici en journalisten doelen ermee op zaken als de privatisering van semipublieke diensten, de invoering van marktwerking in onderwijs en zorg, en de opkomst van een samenleving waarin individu, onderneming en economie centraal staan. Minder bekend is dat er ook zelfverklaarde neoliberalen bestaan, die de markt als model bepleiten en menen dat deze markt door overheidsingrijpen moet worden aangejaagd. Waar komt dit neoliberalisme vandaan, wat stond en staat zijn protagonisten voor ogen, op welke probleemconstellatie reageerden zij en in hoeverre vallen de negatieve gevolgen van neoliberalisering te herleiden tot de oorspronkelijke intenties? Nu ruim tien jaar na de crisis steeds duidelijker wordt dat een samenleving die draait om maximalisatie uiteindelijk tegen harde sociale, politieke en ecologische grenzen aanloopt is het maatschappelijk en wetenschappelijk relevant om na te gaan waar de wortels van het neoliberalisme liggen.

Tijdens de conferentie ‘De zichtbare hand’ zullen we deze vragen in verschillende sessies empirisch proberen te beantwoorden. Daarnaast zal Niklas Olsen de keynote lezing geven. Hij publiceerde begin 2019 The Sovereign Consumer: A New Intellectual History of Neoliberalism. In dit boek beargumenteert Olsen dat neoliberalisme onlosmakelijk verbonden is met de uitvinding van de ‘soevereine consument’. Olsen is op dit moment universitair hoofddocent aan het SAXO-instituut aan de Universiteit van Kopenhagen.

Het congres wordt georganiseerd door de onderzoekers van het Market Makers-team dat onderzoek doet naar de wortels van het neoliberalisme in Nederland. Market Makers is een door NWO gefinancierd project waarin historici, geografen en sociologen van de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam het Nederlandse neoliberalisme historisch traceren en zijn betekenis in het hier en nu trachten te duiden.

De conferentie vindt plaats op donderdag 29 en vrijdag 30 augustus 2019 aan de Universiteit Utrecht.

Het volledige programma is te vinden op: congresprogramma ‘De Zichtbare hand’ (onder voorbehoud).

Wegens de grote interesse is de aanmelding voor het congres helaas gesloten. Mocht u een specifieke sessie (zoals de keynote-lezing van Niklas Olsen) willen bijwonen, neem dan per e-mail contact met ons op.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: dezichtbarehand@gmail.com.