Ido de Haan

Ido de Haan is hoogleraar in de geschiedenis na de Middeleeuwen, in het bijzonder de geschiedenis van interne politieke verhoudingen aan de Universiteit Utrecht. Hij is gespecialiseerd in de moderne geschiedenis van West-Europa. Ido is hoofdaanvrager van en projectleider binnen het onderzoeksproject ‘Market makers’. Zijn bijzondere aandacht gaat uit naar de gevolgen van regimewisselingen, revoluties en grootschalig geweld, in het bijzonder de jodenvervolging. Daarnaast houdt hij zich bezig met de geschiedenis van het politieke denken, de ontwikkeling van burgerschap, staat en burgerlijke maatschappij in West-Europa en de Nederlandse politieke geschiedenis in de negentiende en twintigste eeuw.

Publicaties (selectie)

  • ‘Het hegemoniale discours van de participatiesamenleving – Kritiek van de “doe-democratie”‘, B en M. Tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 41:3 (2014) 268-273.
  • ‘Verplaatste democratie? Politieke representatie in functionele organen’, in: R. Aerts & P. de Goede (Eds.), Omstreden democratie. Over de problemen van een succesverhaal (Amsterdam 2013) 89-107.
  • ‘The Western European Welfare State beyond Christian and Social Democratic Ideology’, in: Dan Stone (red.), Oxford Handbook of Postwar History (Oxford 2012) 299-318.
  • ‘Parlementaire democratie en maatschappelijke organisatie. De politieke context van de Sociaal-Economische Raad’, in: Bas van Bavel e.a. (red.), SER 1950-2010. Zestig jaar denkwerk voor draagvlak, advies voor economie en samenleving (Amsterdam 2011) 23-48.
  • (met Jan Willem Duyvendak en Ewald Engelen), Het bange Nederland. Pleidooi voor een open samenleving (Amsterdam 2008).

Contact

Per e-mail: i.dehaan@uu.nl.