Nieuwe en oudere literatuur over neoliberalisme

      Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe en oudere literatuur over neoliberalisme

De laatste tijd verschijnen er meer boeken over neoliberalisme dan je kunt lezen. Voor S&D besprak ik er twee: Europe since 1989, door Philipp Ther (2016) en No is not enough, door Naomi Klein (2017). Klik hier voor de bespreking.

Maar er is (veel) meer nieuwe literatuur. Opvallend veel van die literatuur gaat over neoliberalisering van het hoger onderwijs en opvallend veel boeken hebben titels die beginnen met Neoliberalism and […]  of eindigen met […] and neoliberalism. Dat duidt er vaak op dat het boek niet echt over neoliberalisme gaat, maar dat neoliberalisme de context is waarbinnen een ander verschijnsel onderzocht wordt. Hieronder een (zeker niet uitputtend) overzichtje van de interessantere titels.

Dit was alleen nog maar een beperkte selectie uit recent verschenen boeken – het duizelt je van de nog te verschijnen boeken als je bij een internetboekenwinkel ‘neoliberalism’ intypt.

Dit al wat oudere artikel van William Davies (2014) geeft een goed bibliografisch overzicht en gidst je thematisch door de goede literatuur: “Neoliberalism: A Bibliographic Review”. In reactie op een blogpost gaf Davies aan dat Wendy Browns boek Undoing the demos (2015) net na het verschijnen van zijn artikel uitkwam en alleen daarom niet in zijn bibliografie vermeld staat.