Naomi Woltring

Naomi Woltring (1984) is promovenda aan de Universiteit Utrecht. Zij onderzoekt de geschiedenis van neoliberalisme in Nederland tussen 1989 en 2002, met bijzondere aandacht voor de hervorming van de verzorgingsstaat en marktwerking. Haar onderzoek maakt deel uit van het NWO-onderzoeksprogramma Market Makers. A political history of neoliberalism in the Netherlands (1945-2002). Een nadere beschrijving van het onderzoeksproject vindt u hier.

Naomi’s belangstelling gaat verder uit naar de Westelijke Balkan, democratisering en economische democratie.

Publicaties (selectie):

E-mail: n.m.woltring@uu.nl